Registrace

Mobilní hospic Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj děkuje za účast a podporu  konference

Paliativní a hospicová péče na Moravě

Cesty životem

Konference byla určena zejména pro lékaře, všeobecné sestry, praktické sestry, zdravotně sociální pracovníky,  sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a všechny, které zajímá problematika paliativní a hospicové péče.

Konference se uskutečnila 20.9.2018 v budově Moravskoslezského kraje v Ostravě v čase od 9:00h do 16:00h.

Konference je akreditována Českou lékařskou komorou pod číslem akreditace 0099/16/2006 a číslem akce 53401 a pro účastníky z řad lékařů ohodnocena 6 kredity. Konference je rovněž akreditována u České asociace sester, zdravotničtí pracovníci (nelékaři) získají certifikát. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.